Προτάσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Δημιουργία δικτύων (λαογραφικό, εικαστικό κ.λπ.)
 • Ηλεκτρονική καταγραφή πολιτιστικού προϊόντος και δημιουργία περιφερειακών Βάσεων Δεδομένων με δυνατότητα διασύνδεσης με κεντρικές βάσεις δεδομένων
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων με στόχο την καταγραφή των εκδηλώσεων, την παρουσίαση και προβολή σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
 • Δράσεις και εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην ανάδειξη της/των ιδιαιτερότητας/των της περιοχής
 • Αιχμή του δόρατος το πιο γνωστό και προβεβλημένο πολιτιστικό προϊόν. Γύρω από αυτό μπορεί να δομηθεί μετέπειτα η αξιοποίηση και προβολή και των υπολοίπων
 • Διεκδίκηση κονδυλίων και κεφαλαίων μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως πολιτισμός 2007-2013, ΕΣΠΑ
 • Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ιδιοκτησίας μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών (ιδιοκτητών των πολιτιστικών προϊόντων) και συνέργια για αξιοποίηση και προβολή τους
 • Μελέτες σκοπιμότητας για κάθε μια δράση πολιτιστική (κόστος-όφελος-χρήση-συντήρηση)
 • Ένταξη των πολιτιστικών προϊόντων στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό ιστό της περιοχής
 • Αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων μέσων ηλεκτρονικής καταγραφής
 • Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό
 • Δημιουργία επιτροπής για την αξιολόγηση των νέων εκδόσεων με στόχο την χρηματοδότηση όσων πραγματικά αξίζουν μέσα από αντικειμενικά κριτήρια
 • Σύστημα αξιολόγησης πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων (κριτήρια: δραστηριότητες, μέλη, πραγματικοί προϋπολογισμοί-ισολογισμοί) και θέσπιση βραβείων για τις καλύτερες παρουσιάσεις και δραστηριότητες. Χρηματοδότηση συλλόγων μέσω αυτού του συστήματος αξιολόγησης

Προβολή πολιτιστικού προϊόντος
 • Έρευνα αγοράς για αναζήτηση ομάδων στόχων/ενδιαφέροντος (ποιους μπορεί να προσελκύσει)
 • Έρευνα αγοράς για αναζήτηση μέσων προβολής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπος τύπος, ηλεκτρονικός τύπος, δημιουργία ιστοσελίδων, DVD κ.λπ.)
 • Δημιουργία καλαίσθητων ιστοσελίδων και DVD για την παρουσίαση και προβολή του πολιτιστικού προϊόντος
 • Δημιουργία καλαίσθητων εντύπων για προβολή του πολιτιστικού προϊόντος
 • Προϋπολογισμός συγκεκριμένου κονδυλίου από φορείς για προβολή

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Α. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις
 1. Τουρισμός: σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης
 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: ειδικές ομάδες-στόχοι και όχι μαζικός τουρισμός
 3. Συμμετοχή σε εκθέσεις θεματικού τουριστικού περιεχομένου (αγροτουριστικές εκθέσεις στη Χίο, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Φλώρινα)
 4. Εκπαιδευτικός τουρισμός: ΔΕΗ (βιομηχανικός τουρισμός) και τα σημαντικά μουσεία (αρχαιολογικός τουρισμός)
Β. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλο το χρόνο
 • Ανάπτυξη αγροτουρισμού σε περιοχές με παραγωγή ιδιαίτερων αγροτικών προϊόντων: παραγωγή κρόκου, παραγωγή ροδάκινων, παραγωγή μήλων, παραγωγή λιαστού κρασιού, παραγωγή κάστανου, παραγωγή οσπρίων στη Φλώρινα και Καστοριά, παραγωγή μήλων στην Καστοριά
 • Αγροτουρισμός: Ένας τρόπος ανάπτυξης της υπαίθρου δια μέσω μίας ήπιας μορφής τουρισμού. Μια επιτυχημένη Ευρωπαϊκή πολιτική ανάπτυξής της, με παράδοση, πλέον των 40 χρόνων στα σημαντικά προβλήματα ερήμωσής της, της αστυφιλίας και της αγροτικής παραγωγής. Μια ευκαιρία να αντιμετωπίσει και η Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο, τα προβλήματα της ελληνικής υπαίθρου. Η εμπλοκή των αγροτών και μόνο, στην παροχή αυτής της ήπιας μορφής τουρισμού, με αποτέλεσμα τα εισοδήματα να επιστρέφουν στην τοπική κοινότητα. Η διατήρηση των εθίμων, της λαογραφίας, της χειροτεχνίας, των παραδοσιακών τεχνών και εργασιών και των ασχολιών που τείνουν να εκλείψουν. Η ανάδειξη της διαφορετικότητας και μοναδικότητας του κάθε τόπου.
 • Αξιοποίηση των πόρων με την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού: ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού (διεθνή μονοπάτια Ε4 & Ε6)
 • Διαφύλαξη, προστασία, ανάδειξη των ορεινών όγκων της περιφέρειας
 • Διαφύλαξη, προστασία, ανάδειξη γεωμορφολογικών σχηματισμών (π.χ. «Μπουχάρια & Νοχτάρια» στα Καμβούνια)
 • Διαφύλαξη, προστασία, ανάδειξη των πέτρινων γεφυριών και της λαϊκής αρχιτεκτονικής
 • Διαφύλαξη, προστασία, ανάδειξη των αρχοντικών (Σιάτιστα, Καστοριά)
 • Αξιοποίηση των λιμνών της περιφέρειας (η περιφέρεια με τους περισσότερους υδάτινους πόρους στην  Ελλάδα) και των παραλίμνιων περιοχών τους και της ερασιτεχνικής αλιείας (δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, πάρκων και σημείων αναψυχής, αναψυκτηρίων και μικρών αγροτουριστικών μονάδων)
 • Αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς και ενεργοποίηση του βιομηχανικού τουρισμού ως ενεργειακή περιφέρεια (αξιοποίηση ΑΕΒΑΛ, ΔΕΗ, ορυχείων ΜΑΒΕ κλπ.) – δημιουργία θεματικών διαδρομών με τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
 • Δημιουργία λαογραφικού δικτύου και αξιοποίηση των λαογραφικών μουσείων και συλλογών της περιφέρειας
 • Αξιοποίηση του θρησκευτικού τουρισμού με επισκέψεις κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου σε μοναστήρια και εκκλησίες
Γ. Προβολή περιφέρειας μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (σε συνεργασία με τον ΕΟΤ)
 • Νέος καλαίσθητος τουριστικός οδηγός περιφέρειας (ελληνικά–αγγλικά-γερμανικά)
 • Νέος καλαίσθητος τουριστικός χάρτης περιφέρειας (ελληνικά–αγγλικά-γερμανικά)
 • Οδηγός μουσείων της περιφέρειας (ίσως θα ήταν πιο εφικτή η παραγωγή οδηγών για ομοειδή μουσεία
 • Φυλλάδια αρχαιολογικών μουσείων της περιφέρειας, τα οποία οφείλουν να έχουν ενιαία μορφή και παρουσίαση
 • Αφίσες με τοπία και μνημεία της περιφέρειας
 • Παραγωγή καλαίσθητων και λειτουργικών DVDs για την περιφέρεια. Χρήση πολυμεσικών εφαρμογών
Προτάσεις για την έκδοση νέων φυλλαδίων
 • Έκδοση ενός φυλλαδίου πεζοπορικού τουρισμού. Καταγραφή όλων των μονοπατιών και σημείων ενδιαφέροντος και προβολή τους για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου είδους τουρισμού
 • Έκδοση ενός οδηγού τοπικών επιχειρήσεων παραδοσιακών προϊόντων. Θα ενισχύσει τη ζήτηση για τα παραδοσιακά προϊόντα της περιφέρειας, τα οποία οφείλουν να αποκτήσουν όνομα (brand name)
 • Έκδοση ενός γευσιγνωστικού οδηγού με παραδοσιακές συνταγές της περιφέρειας, περικλείοντας όλη τη γκάμα των παραδοσιακών φαγητών (ποντιακές, ντόπιες, βλάχικες συνταγές, κλπ.). Ο συγκεκριμένος οδηγός μπορεί να συνδυαστεί με την παρουσίαση των κρασιών της περιφέρειας και τους δρόμους του κρασιού
 • Έντυπο εκπαιδευτικού τουρισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και  τα ΚΠΕ (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), με στόχο την παρουσίαση της διαδικασίας παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, τις ενεργειακές δυνατότητες της περιφέρειας και την προσέλκυση σχολείων και την ανάπτυξη οικολογικής και «πράσινης» συνείδησης
 • Έντυπο για τη βιομηχανική κληρονομιά της περιφέρειας (ΑΕΒΑΛ, ΜΑΒΕ, ΔΕΗ, μύλοι, κλπ.)
 • Έντυπο για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιφέρειας (αρχοντικά, πέτρινα γεφύρια κ.λπ.).
Δ. Προβολή περιφέρειας
 • Ανάλυση όλων των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον τουρισμό
 • Σωστός προγραμματισμός, με μία ελκυστική διαφημιστική καμπάνια
 • Σχεδιασμός  συγκεκριμένων δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και τον ΕΟΤ