Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Παρουσίαση βιβλίου Κ. Καμπουρίδη – Γ. Σαλακίδη: "Η επαρχία Σερβίων το 16ο αι. μέσα από οθωμανικές πηγές"

Δρ Δημήτρης Γ. Μυλωνάς,
Στέλεχος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή

Η Οθωμανική αυτοκρατορία
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα αχανές κράτος που ιδρύθηκε τον ύστερο 13ο αιώνα από τουρκικά φύλα στη Μικρά Ασία και κυβερνήθηκε από τους απογόνους του Οσμάν Α', ιδρυτή της δυναστείας των Οσμανλιδών ή Οθωμανών, μέχρι την κατάλυσή της το 1918. Η πρώιμη οθωμανική επέκταση έγινε εις βάρος της βυζαντινής αυτοκρατορίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας. Οι μεγάλες οθωμανικές νίκες του Κοσσυφοπεδίου (1389) και της Νικόπολης (1396) έθεσαν τμήματα της βαλκανικής χερσονήσου υπό οθωμανικό έλεγχο. Από τα μέσα του 15ου μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα η Οθωμανική αυτοκρατορία ακμάζει: το κράτος εξαπλώνεται, η κεντρική εξουσία είναι ισχυρή, η οικονομία αναπτύσσεται.