Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Ο ρόλος των μουσείων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα: ISO πλέον και στα μουσεία


Δρ Δημήτρης Γ. Μυλωνάς,Στέλεχος Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 
Αναρτήθηκε: 28.11.2011Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του ICOM (International Council of Museums) «Μουσείο» είναι ένα μόνιμο ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοικτό στο κοινό. Ως έργο έχει τη συλλογή, τη μελέτη, τη διατήρηση, τη γνωστοποίηση και την έκθεση τεκμηρίων του ανθρώπινου πολιτισμού και περιβάλλοντος, με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία (http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html).