Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Η συμβολή της πολιτιστικής πολιτικής στην αστική ανάπλαση

(με αφορμή τη διημερίδα του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας για την βιομηχανική κληρονομιά στις 18 – 19.11.2011)

Δρ Δημήτρης Γ. Μυλωνάς, Στέλεχος Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
Αναρτήθηκε: 12.12.2011

Αρκετές πόλεις εκμεταλλευόμενες το πλούσιο σε ορυκτά υπέδαφός τους και αυξάνοντας την παραγωγή των μεταλλευμάτων με την βιομηχανική επανάσταση κατάφεραν να πετύχουν αλματώδη ανάπτυξη. Αυτή η εξέλιξη ήταν μονοσήμαντη και αφορούσε έναν μόνο τομέα δράσης. Φυσιολογικό ήταν κάποια στιγμή η ανάπτυξη αυτή να υπαναχωρήσει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μονόπλευρης βιομηχανοποίησης και μετέπειτα ταχείας αποβιομηχάνισης αποτελούν το Bilbao στην Ισπανία και το Sheffield στη Βρετανία.
Και οι δύο πόλεις θεωρούνταν σημαντικά κέντρα της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα μέχρι τα τέλη του 1960. Μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες οδηγήθηκαν σε οικονομική και πληθυσμιακή κατάρρευση λόγω της αποβιομηχανοποίησης. Αυτή η στασιμότητα συνοδεύτηκε από σοβαρά προβλήματα, όπως υψηλή ανεργία, κοινωνικοπολιτική αναταραχή, περιβαλλοντική υποβάθμιση.